Zimbabwe , Africa


Zimbabwe latest
Motto: "Unity, Freedom, Work"

Anthem: Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (Shona)
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (Ndebele)
"Blessed be the land of Zimbabwe"