Uzbekistan , AsiaUzbekistan, officially the Republic of Uzbekistan (Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi or Ўзбекистон Республикаси; Russian: Республика Узбекистан), is a doubly landlocked country in Central Asia, formerly part of the Soviet Union.